Om os

Selskabsform
Selskabet er et forbrugerejet andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

Terndrup Fjernvarme er et non-profit selskab,

Vores mål er at sikre os alle den billigst mulige varme.

Der er 621 andelshavere.

På generalforsamlingen har alle andelshavere direkte stemmeret. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. de vælges på generalforsamlingen 

Produktion

Vi laver varmen på et Lin-Ka anlæg som bruger halm som brændsel.

Hele produktionen styres fra et centralt edb-anlæg, der kan fjernstyres af den vagthavende driftsmedarbejder.

Brugerinstallationer
Brugerinstallationer udføres individuelt, så de opfylder fjernvarmens Tekniske Bestemmelser. 

Service
Har du et akut opstået forsyningsbrud, så kan du ringe til værket, hvor der er en vagtordning.
Man skal dog være opmærksom på, at værket ikke er autoriseret VVS-installatør, og derfor ikke må reparere varmtvandsbeholder, radiatorventiler o.l.
Vi kan kun sørge for, at der er fjernvarme frem til hovedhanerne. Derefter er det VVS-installatøren, der skal kontaktes. En vagtordning sikrer, at værket om nødvendigt kan kontaktes døgnet rundt.

Daglig ledelse
Terndrup Fjernvarmeværk ledes af en varmemester. 

Organisation
Terndrup Fjernvarmeværk har 3 ansatte. Varmemester og 2 varmeassistenter udgør det tekniske team, reparationer, forbrugerservice, målerservice samt døgnvagt. 

Varmemesterne udgør det administrative team.