Nyt BBR

6. november 2019

Nyt

Terndrupfjernvarme trækker BBR oplysningerne fra BBR-registret.

Fra den 06.11/2019. De oplysninger vi havde var fra 1992.

 

Alle Fjernvarme kunder bliver opkrævet et effektbidrag i forhold til arealet registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Effektbidraget er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift samt vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsanlæg.

I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger samt bolig- og erhvervsenheder. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand.

Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte.
Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.

Du kan finde oplysninger om din ejendoms BBR-areal på www.ois.dk.